VÉDELMEZÖLDMEZŐ

A BÉKÉS, BIZTONSÁGOS KÖZÖSSÉGÉRT DIGITÁLISAN

Vincze Beáta

Zöldmező Utcai Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Keszthely

5.-13. ÉVFOLYAM

Összefoglaló

A sajátos nevelési igényű (többnyire tanulásban akadályozott) gyermekeknek készült projekt a békés és biztonságos iskolai közösségek kialakulását támogatja azáltal, hogy a tanulók megismerkednek az iskolai bántalmazás (bullying) fogalmával, jellemzőivel, típusaival, szereplőivel, megtanulnak különbséget tenni a viccelődés, konfliktus és bántalmazás között, gyakorolják a védelmező közbelépést és az asszertív reakciót egy problémás helyzetben. A témahét során kisfilmeket forgatnak, fotókat készítenek, plakátokat, szófelhőket és animációkat állítanak össze a témában. Az elkészült alkotásokból egy kampánynap kerül megrendezésre, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az iskolai bántalmazás jelenségére, valamint hírét vigye annak, hogy intézményünk elköteleződött a Békés Iskolák programja mellett. (www.bekesiskolak.hu)

tantárgyi kapcsolódások

Digitális kultúra
Etika / hit- és erkölcstan
Magyar nyelv és irodalom
HTS iskolák versenye – 2023
Osztályfőnöki
Vizuális kultúra

tECHNOLÓGIAI kapcsolódások

3D nyomtatás
lézervágás
egyéb

Biztosan kész az óraterv a feltöltésre?

A feltöltésre került óratervek módosítása nem lehetséges. Kizárólag törlésre és újrafeltöltésre van lehetőség. A beküldött óratervet továbbítjuk szakmai jóváhagyásra, majd jóváhagyást követően kerül publikálásra az oldalon.

Biztosan törölni szeretné az óratervet?

A törlés visszavonhatatlan, az óratervhez tartozó adatok és fájlok végleg törlésre kerülnek.