A gótikus stílus az egyházi építészetben

1. gyakorlati óra

Takács Róbert

7. ÉVFOLYAM

Összefoglaló

Mielőtt rátérnék az általam tervezett óra tervére, szeretnék rámutatni, hogy a fő tevékenység nem kivitelezhető bizonyos technológiai alapismeretek és tapasztalat nélkül. Itt reflektálnék a tantárgyközi kapcsolatokra, így az informatika órán való ismeret és tapasztalatszerzésre. Személyes tapasztalatom, hogy a Tinkercad felület megismertetése nagyon izgalmas lehet informatika óra keretén belül. Ezt követően tudunk rátérni az általam tervezett órára, melynek témája a gótika időszakához kötődik, valamint ennek a témakörnek a 2. és 3. tanórája. Az első órán elméleti ismereteket sajátítanak el a tanulók, majd már ezekkel felvértezve érkeznek a High-Tech terembe, ahol csoportokba osztódnak. Ezt követően minden csoport az interneten keres példákat a gótikus egyházi építészetre, majd ezeket csoportmunka keretén belül, egymással együttműködve elemzik. A csoportok egymással versenyezve azonosítják az építészeti stílus jellegzetes jegyeit, majd az egész osztály egy közös gótikus épület tervezésébe kezd. Közös megbeszélés és megegyezés alapján a csoportok felosztják egymás között az egyes feladatokat úgy, hogy minden csoport az épület egy adott részét tervezi meg. Természetesen a tervezés folyamata során az egyes csoportok aktívan kommunikálnak egymással. Követeket küldenek egymáshoz. A tanóra végére minden csapat kialakít egy vázlatot az általa megoldandó feladatra. A tanóra végén minden csoport elküldi a vázlatát a tanárnak, elemzésre, véleményezésre. A tanár véleménye alapján minden csoport házi feladat keretében pontosítja, letisztázza a vázlatában foglaltakat, majd a nyomtatásra előkészített elemeket a csoportok a 3. órán bemutatják egymásnak. A közös ellenőrzést követően következik a nyomtatás, és az egyes kinyomtatott elemek összeszerelése, összeragasztása.

A gótikus stílus az egyházi építészetben

tantárgyi kapcsolódások

Művészetek
Történelem

tECHNOLÓGIAI kapcsolódások

3D nyomtatás

Biztosan kész az óraterv a feltöltésre?

A feltöltésre került óratervek módosítása nem lehetséges. Kizárólag törlésre és újrafeltöltésre van lehetőség. A beküldött óratervet továbbítjuk szakmai jóváhagyásra, majd jóváhagyást követően kerül publikálásra az oldalon.

Biztosan törölni szeretné az óratervet?

A törlés visszavonhatatlan, az óratervhez tartozó adatok és fájlok végleg törlésre kerülnek.