Programozás, robotika érdekesen -eTananyag

Robotika, programozás a 6. osztályos Digitális kultúra tantárgyban-tanulási útvonalak kialakítása

Tusorné Fekete Éva

Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Gyömrő

6. ÉVFOLYAM

Összefoglaló

A NAT 2020 Digitális kultúra tantárgy tantervében kiemelt helyet kap ez a témakör. A témát 2 részre bontottam, az első résztémához nem szükségesek robotok, a programozás alapjait Micro:Bit eszközzel sajátítják el. Ezt online felületen végezzük, és gyakorlatban ki is próbálják a gyerekek. Erre a résztémára 7 órát terveztem, és a Genially program segítségével készített eTananyagban a gyerekek folyamatosan haladhatnak a leckék feldolgozása során az egyszerű, kész programok kidolgozásától a bonyolult gondolkodást igénylő feladatokig. A feladatok többségét az nkp.hu található tananyagok segítségével állítottam össze. A második résztéma a valódi robotok használata. Itt a gyerekek Lego Mindstroms EV3 robotokkal csoportosan dolgoznak, előre elkészített eTananyag segítségével tudnak akár önállóan is haladni, itt a tanár, mint mentor támogatja a tanulói tevékenységeket. A tevékenységeket résztémánként záróteszttel és témajeggyel értékeljük.

Programozás, robotika érdekesen -eTananyag

tantárgyi kapcsolódások

Digitális kultúra
Matematika
Fizika
Technika és tervezés
HTS iskolák versenye – 2023

tECHNOLÓGIAI kapcsolódások

programozás / szoftverfejlesztés
robotika

Biztosan kész az óraterv a feltöltésre?

A feltöltésre került óratervek módosítása nem lehetséges. Kizárólag törlésre és újrafeltöltésre van lehetőség. A beküldött óratervet továbbítjuk szakmai jóváhagyásra, majd jóváhagyást követően kerül publikálásra az oldalon.

Biztosan törölni szeretné az óratervet?

A törlés visszavonhatatlan, az óratervhez tartozó adatok és fájlok végleg törlésre kerülnek.