Ismerkedés a High-Tech terem eszközeivel

Pappné Pócsik Zsuzsanna

Szentistvántelepi Általános Iskola, Budakalász

1.-4. ÉVFOLYAM

Összefoglaló

Ismerkedj meg a Scratch-el és készítsd el életed első meséjét. Ismerkedés a 3D alkotással és 3D buborék fújó tervezése. Ismerkedés a micro:bit-tel és saját micro:pet elkészítése. Lego autó építése, programozása és a nagy verseny.

tantárgyi kapcsolódások

Digitális kultúra
Matematika
Technika és tervezés
Vizuális kultúra
HTS iskolák versenye – 2023

kerettantervi kapcsolódások

Digitális kultúra - Robotika
Digitális kultúra - programozás
Technika és tervezés - tervezés
Vizuális kultúra - kreativítás
Matematika - mértékegység

tECHNOLÓGIAI kapcsolódások

3D nyomtatás
mikroelektronika
programozás / szoftverfejlesztés
robotika
egyéb

Biztosan kész az óraterv a feltöltésre?

A feltöltésre került óratervek módosítása nem lehetséges. Kizárólag törlésre és újrafeltöltésre van lehetőség. A beküldött óratervet továbbítjuk szakmai jóváhagyásra, majd jóváhagyást követően kerül publikálásra az oldalon.

Biztosan törölni szeretné az óratervet?

A törlés visszavonhatatlan, az óratervhez tartozó adatok és fájlok végleg törlésre kerülnek.